Warunki Montażu mebli

 • Termin montażu mebli kuchennych w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu jest uzgadniany w czasie podpisywania umowy na wykonanie mebli.
 • Przedstawiciel Interstal Toruń powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.
 • W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel Interstal Toruń ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli kuchennych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.
 • Przesunięcie terminu dostawy mebli kuchennych oraz ich montażu może nastąpić również na życzenie Klienta maksymalnie o 10 dni roboczych. Za każdy kolejny dzień magazynowania będą naliczane opłaty w wysokości 40 zł.
 • Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z wymaganiami dla pomieszczenia kuchennego.
 • Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).
 • Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, ułożenie kamieni zamiast kafli, charakteryzujących się większą grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie.
 • Na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich mogą nastąpić niewielkie uszkodzenia poszczególnych elementów mebli, które Interstal Toruń zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie.
 • Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 8 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.
 • Interstal Toruń nie odpowiada za:
 1. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp. – odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp., – niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble, – brak wzmocnień pod meblami wiszącymi, ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.
 2. płytki ceramiczne łącznie z fugami – ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
 3. instalacje – wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi, – ich nieprawidłowe działanie.
 4. sprzęt AGD – niedostateczną jakość zastosowanych uszczelnień i części montażowych (będących w ich wyposażeniu) mających negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mebli i sprzętów AGD
 • Sprzęt AGD zakupiony w firmie Interstal Toruń jest montowany bezpłatnie.
 • Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez klienta obowiązuje opłata za montaż uzgadniana indywidualnie podczas rozmów z projektantem.
 • Montaż zabudowy kuchennej nie obejmuje podłączeń gazowych.
 • Montaż wykonywany przez ekipę montażową Interstal Toruń, obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na formularzu zamówienia.
 • Montaż elementów dostarczonych przez Klienta jest, za uzgodnieniem z przedstawicielem firmy dodatkowo płatne.
 • Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.
 • Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli kuchennych, gdy Klient nie spełnił wymogów określonych w punkcie 1.5 oraz w przypadku, gdy pomieszczenie charakteryzuje się wymienionymi w punkcie 1.10a, 1.10b, 1.10c, 1.10d wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.
 • W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 1.17, Interstal Toruń naliczy kwotę w wysokości 500 zł tytułem przestoju ekipy montażowej z powodu niedotrzymania przez Klienta warunków umowy.
 • Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli.
 • Wpłatę całej należności za montaż, kupujący zobowiązuje się zapłacić po zakończeniu montażu.

Zakres montażu sprzętu AGD

 1. A) ZLEWOZMYWAK – Wycięcie otworu w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie; podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 2. B) OKAP – Powieszenie okapu, podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.
 3. C) LODÓWKA – Zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów. Podłączenie do instalacji elektrycznej.
 4. D) PŁYTA GAZOWA/ELEKTRYCZNA/INDUKCYJNA – Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty na blacie. Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej.
 5. E) PIEKARNIK ELEKTRYCZNY – Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką. Podłączenie do instalacji elektrycznej.
 6. F) ZMYWARKA – Ustawienie zmywarki w miejscu wyznaczonym przez projekt, montaż frontu w przypadku zmywarek do zabudowy. Podłączenie do instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.